Головні функції

  • аналіз показників публікаційної активності, в т.ч. у виданнях, які індексуються науковометричними базами даних, підготовка пропозицій щодо організації відповідної роботи у структурних підрозділах та стимулювання публікаційної активності вчених університету у рейтингових журналах;
  • інформаційна і технічна допомога науковцям до публікацій статей у журналах, що індексуються науковометричними базами даних.
  • формування баз даних публікацій представників СумДУ у виданнях, які індексуються науковометричними базами даних (в тому числі високорейтингових), переліку авторів, які мають публікації в цих виданнях (кількість осіб, індекс Хірша науковців) тощо;
  • облік та аналіз рейтингових і звітних показників університету в цілому та його структурних підрозділів за напрямом роботи відділу, підготовка і складання звітів та супроводження рейтингу інститутів, факультетів і кафедр;
  • організація роботи із підвищення наукового рівня журналів та їх входження до науковометричних та реферативних баз даних, отримання статусу фахового видання;
  • реєстрація в МОН України і УкрІНТЕІ заходів, організатором чи співорганізатором яких виступає університет та забезпечення відповідного звітування;
  • робота із забезпечення підвищення наукового рівня заходів та входження їх матеріалів до науковометричних баз даних.

Плаксіна Ірина Геннадіївна – провідний інженер.

Тел. (0542) 68-78-69

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, i.plaksina@cnti.sumdu.edu.ua

Чечоткіна Світлана Вікторівна – провідний інженер.

Тел. (0542) 68-78-69

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, s.chechotkina@cnti.sumdu.edu.ua