Головні функції

  • організація та методичне забезпечення управління процесом захисту права інтелектуальної власності в університеті;
  • забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (складання ліцензійних договорів, продаж за ліцензіями об’єктів інтелектуальної власності тощо);
  • консультації з питань захисту прав інтелектуальної власності та інформаційної діяльності;
  • надання інформаційних послуг щодо виконання патентних досліджень та оформлення винахідницьких і раціоналізаторських рішень, у тому числі іншим вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам (у якості платних послуг), методичне супроводження вказаних послуг;
  • підготовка та подання документів на об’єкти права інтелектуальної власності для патентування науково-технічних розробок, у тому числі інших вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб (у якості платних послуг);
  • інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності.
  •  

Голишева Наталія Юріївна – Керівник відділу, заступник начальника ЦНТЕІ

Тел. (0542) 33-52-29, (0542) 68-77-53

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, n.holysheva@cnti.sumdu.edu.ua

Белькевич Ірина Анатоліївна – інженер І категорії

Тел. (0542) 33-52-29, (0542) 68-77-53

E-mail: i.belkevich@cnti.sumdu.edu.ua