Якщо в результаті виконання робіт науково-дослідної, дослідно-конструкторської, науково-методичної, навчальної та іншої спрямованості був створений об’єкт інтелектуальної власності, згідно Положення про організацію  захисту прав інтелектуальної власності у Сумському державному університеті, автор об’єкту інтелектуальної власності сповіщає про це начальника ЦНТЕІ повідомленням про створення об’єкта права промислової власності або повідомленням про створення об’єкту авторського права, в залежності від виду об’єкта.

Начальник ЦНТЕІ приймає рішення щодо доцільності його юридичного захисту та подальшої участі університету у розподілі прав власності на зазначений об’єкт. При позитивному рішенні щодо юридичного захисту об’єкту права інтелектуальної власності, автор надає повідомлення до відділу управління захисту прав інтелектуальної власності ЦНТЕІ та укладає договір про передачу співробітником СумДУ права на одержання патенту на об’єкт права промислової власності, що створений ним при виконанні службових обов’язків, або договір про передачу або розподіл майнових прав на службовий твір. Після укладання зазначених документів автор подає до відділу управлінням захисту прав інтелектуальної власності матеріали (відповідно до виду об’єкта інтелектуальної власності), на основі яких фахівці спільно з автором готують заявку для подачі до ДП «Український інститут інтелектуальної власності України» з метою отримання охоронного документа.