Головні функції

  • організаційне і методичне забезпечення управління процесом участі у конкурсах на державні та міжнародні наукові гранти (як для організацій, так і індивідуальних);
  • пошук та розповсюдження інформації про наукові гранти, спільні наукові конкурси, конкурси в рамках державних і міжнародних програм тощо;
  • інформаційне і методичне супроводження процесу подання заявок на гранти;
  • ведення обліку та проведення аналізу щодо результативності наукових стажувань співробітників, аспірантів та докторантів у закордонних ВНЗ і наукових установах.

Мандрика Владислав Анатолійович – завідувач групи

Тел. (0542) 68-78-69

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, internationalgrants@cnti.sumdu.edu.ua