Головні функції

  • формування та супроводження баз даних наукових розробок, сервісних послуг і технологічних запитів університету, інших ЗВО і підприємств з виконанням функції міжрегіонального центру трансферу технологій;
  • розміщення і супроводження інформації про актуальні науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги університету в національних та міжнародних мережах трансферу технологій;
  • розробка та впровадження в університеті нових підходів з формування та реалізації науково-інноваційної політики в частині рекламування науково-технічних розробок та надання сервісних наукових послуг;
  • надання стороннім замовникам маркетингових та інформаційних послуг у сфері трансферу технологій;
  • надання стороннім замовникам консультативних та освітніх послуг з питань трансферу технологій та підвищення ефективності рекламування розробок;
  • моніторинг та облік ринку потенційних замовників на науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги для відповідних структурних підрозділів університету;
  • організаційне забезпечення рекламної і виставкової діяльності університету.

Іванія Андрій Вікторович – молодший науковий співробітник

Тел. (0542) 68-78-69

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, a.ivaniia@cnti.sumdu.edu.ua