Експертиза матеріальних носіїв інформації на предмет наявності чи відсутності у них відомостей, що становлять державну таємницю

Порядок підготовки та експертизи матеріалів для відкритого опублікування регулюється «Інструкцією з експертної оцінки наукових публікації на предмет наявності в них інформації з обмеженим доступом», що введена в дію наказом № 0545-I від 26 липня 2018 року та наказом № 0511-І від 04.07.2018 р. «Про створення експертної комісії з питань таємниць»

Для отримання Акту за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації (далі – Акт експертизи)* автору необхідно:

  1. Подати в Центр науково-технічної та економічної інформації (кімн. БІЦ–406) для реєстрації два примірника Акту експертизи, один примірник матеріалів, що плануються до опублікування, та Авторську довідку.
  2. Подати на підпис щонайменше двом членам експертної комісії два примірника Акту експертизи.
  3. Отримати обліковий номер Акту експертизи в режимно-мобілізаційному відділі (кімн. Г – 310).
  4. Подати Акти експертизи з обліковим номером на підпис голові експертної комісії та для затвердження ректору (проректору з наукової роботи) університету. Окрім цього, подати на підпис проректору з наукової роботи супровідний лист до видавництва, в якому планується публікація матеріалів.
  5. Примірник Акту експертизи, який підписаний головою експертної комісії та затверджений ректором (проректором з наукової роботи) та скріплений гербовою печаткою університету разом з супровідним листом та матеріалами роботи, направити до видавництва через загальний відділ університету або самостійно.

Завантажити:

  1. Склад експертної комісії
  2. Акт за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації
  3. Авторська довідка
  4. Супровідний лист
  5. Інструкція з експертної оцінки наукових публікацій на предмет наявності в них інформації з обмеженим доступом